Site Overlay

„Sahara“ pri Kuchyni  

Celková dĺžka cca 25 km podľa typu trasy.

Tento nenáročný cyklovýlet je vhodný pre rodiny s deťmi. Cieľom je „Sahara“ – takto sme nazvali miesto za vojenským letiskom pri Kuchyni, kde sa nachádza pieskový úsek, ktorý sme našli úplnou náhodou a na ktorom sa môžu deti vyšantiť/ stavať si zákopy/ ohadzovať sa pieskom.

Ciest k tomuto miestu je viacero, dá sa urobiť aj pekný okruh cez les.

Sahara deti1

Prvý variant vedie z Jablonového smer družstvo, tu treba pokračovať až k družstvu, za ktorým budete pokračovať poľnou cestou paralelne so železnicou smerom na Pernek. Kúsok za posedom je „križovatka“, poľná cesta vedie rovno, my sme tu odbočili vpravo cez pasienky. Po prejdení pasienka sa držte vľavo pri lese až prídete k Perneckým rybníkom. Je lepšie ich obísť, lebo je to súkromný areál a niekedy tam bývajú voľne pustené psi, ktoré zopár cyklistov už riadne ponaháňali. Prejdete okolo rybníkov a následne sa napojíte na makadamovú cestu vedúcu k hlavnej ceste Malacky – Pernek. Tu odbočíte doprava a buď cez pole, alebo po širokej krajnici prídete k odbočke na vojenské letisko Kuchyňa (pozri obr. mapy 1). Prejdete okolo areálu a (žiaľ) okolo skládky po poľnej ceste, ktorá sa napojí na asfaltku do obce Kuchyňa. Ešte pred obcou je odbočka na poľnú cestu vľavo pomedzi lúky a jarok, ktorá vás dovedie k spomínanej „Sahare“.

Po prestávke na hranie môžete zájsť do Kuchyne, kde je aj na dolnom konci pohostinstvo. Ak sa vám občerstvenie nežiada, tak môžete pokračovať poza letisko a popri letiskových navádzacích svetlách cez pole po poľnej ceste, držte sa vľavo pri plote letiskového areálu. Cesta vás vyvedie na makadamovú cestu popri letisku (pozri obr. mapy 2). Touto cestou pokračujete cca 1-2 km (plot letiska máte vľavo). Na väčšej križovatke lesných ciest sa dajte na cestu vpravo, ktorá vedie okolo rybníka (ten z cesty nie je vidieť, ale budete ho mať po ľavej ruke). Toto je lesná a miestami piesčitá cesta, ale dobre zjazdná, ktorá vás vyvedie k hlavnej ceste Malacky – Pernek. Túto cestu len krížom prejdete a pokračujete opäť lesnou cestou stále rovno, neodbočujte na bočné pieskové cesty. Cca po 1-2 km prídete opäť na križovatku lesných ciest, dajte sa cestou vpravo, povedie vás popri pieskových dunách a lúkach, kde sú postavené posedy. Prejdete okolo stodoly so senom a prídete na asfaltovú cyklocestu vedúci krížom cez vojenský obvod z Jablonového takmer až do Malaciek (cesta končí kúsok pred diaľnicou D2). Tu odbočte vľavo a po tejto ceste už pohodlne prídete až do Jablonového.

Druhý variant vedie len cez les a mimo vyššie spomínanú skládku pri obci Kuchyňa. Tentoraz sa vydáte po ceste smer bývalé JRD, ale nepôjdete až k nemu. Na zákrute budete pokračovať stále rovno popri potoku a výbehoch pre kone smerom na Malacky. Prejdete okolo rampy a po asfaltovej ceste pôjdete stále rovno cca 10 km. Táto asfaltka vedie pomedzi les, brezový hájik, sú tu urobené aj odpočívadlá s info tabuľami. Cesta končí pri ďalšej rampe pred Malackami. Hlavnú cestu vedúcu na Pernek prejdite krížom, obíďte rampu a pokračujte ďalej v borovicovom lese po makadamovej ceste stále rovno. Pri väčšej križovatke lesných ciest sa dajte vpravo, cesta naľavo vás privedie k hlavnej ceste Malacky – Rohožník. Cesta napravo vedie okolo druhého rybníka, ktorý je súčasťou sústavy rybníkov pri Malackách. Pokračujte po tejto ceste stále rovno, až prídete k plotu vojenského letiska a k širokej makadamovej ceste. Tú prekrížite a cez lesík a potom cez lúku sa dostanete k navádzacím svetlám letiskovej dráhy a k pieskovisku. Cesta späť je popísaná v prvom variante.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *